Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS307
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Giám đốc Sở Y tế xem xét ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo đề nghị của đoàn thẩm định. Trong trường hợp không cấp có văn bản nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc nộp tại Sở Y tế
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, ghi phiếu tiếp nhận, thu lệ phí (nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ xung).
Bước 3: Đoàn thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc thuộc Sở Y tế tiến hành thẩm định hồ sơ để đề nghị cấp hay không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sổ sách, tài liệu liên quan đến hành nghề.
Bước 4: Giám đốc Sở Y tế xem xét ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo đề nghị của đoàn thẩm định. Trong trường hợp không cấp có văn bản nêu rõ lý do
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu số 11);
Giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu số 11)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với - Nhà thuốc, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: 180.000 đồng. - Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế xã: 90.000 đồng.
Căn cứ pháp lý

0
23