Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS31-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản ký chuyên ngành - Sở khoa học và Công nghệ Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi Hồ sơ hoặc qua bưu điện đến Văn thư - Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Quản lý chuyên ngành xem xét hồ sơ, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, tham mưu trình lãnh đạo Sở ký gia hạn Giấy phép (Đối với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, người được cấp giấy phép phải đề nghị gia hạn giấy phép. Nếu người được cấp giấy phép đề nghị gia hạn sau thời gian quy định này, thì hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép sẽ không được xem xét và cơ sở phải làm thủ tục và nộp phí, lệ phí như xin cấp giấy phép mới
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp gia hạn giấy phép sử dụng máy X-Quang trong y tế, mức thu 100.000đ/01giấy phép
Phí thẩm định hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng máy X-Quang trong y tế, mức thu + Thiết bị X quang chụp răng: 1.125.000đ/01 thiết bị. Thiết bị X quang chụp vú : 1.125.000đ/01 thiết bị. + Thiết bị X quang di động : 1.125.000đ/01 thiết bị. Thiết bị X quang chuẩn đoán thông thường : 1.500.000đ/01 thiết bị. + Thiết bị X quang tăng sáng truyền hình: 3.000.000đ/01 thiết bị. + Thiết bị X quang chụp cắt lớp vi tính(CT Scanner): 4.500.000đ/01 thiết bị.
Trường hợp một cơ sở bức xạ đề nghị Gia hạn giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau +) Đối với gia hạn giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại “Tên và mức phí, lệ phí theo quy định” +) Đối với gia hạn giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại “Tên và mức phí, lệ phí theo quy định” +) Đối với gia hạn giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại “Tên và mức phí, lệ phí theo quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS31-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22