Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS315
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở y tế
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ người giới thiệu thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị tuyển dụng Người giới thiệu thuốc gửi hồ sơ theo quy định tới Sở Y tế (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ).
Bước 2: Trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế căn cứ hồ sơ và tiến hành cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1b - QC).
Bước 3: Trường hợp không cấp thẻ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận trả thẻ “Người giới thiệu thuốc” cho các đơn vị đăng ký
Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a-QC).
Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ
Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu
Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan.
Trường hợp cấp Thẻ người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp phải có thêm các giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định
Giấy xác nhận thời gian ít nhất 02 năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp p
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a-QC)
Tải về
Căn cứ pháp lý

0
35