Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS34
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản ký chuyên ngành - Sở khoa học và Công nghệ Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chuẩn đoán trong Y tế nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại bộ phận Văn thư(nếu nộp hồ sơ trực tiếp); Nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển khoản tới tài khoản của sở Khoa học và Công nghệ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Số tài khoản: 943 02 00 000 10
Bước 3: Bộ phận Văn thư tiếp nhận vào sổ văn bản đến và chuyển hồ sơ trình lãnh đạo phân công công việc đến phòng Quản lý chuyên nghành
Bước 4: Phòng Quản lý chuyên nghành xem xét hồ sơ, thẩm định và tham mưu trình lãnh đạo Sở ký Quyết định cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (Đối với trường hợp đủ điều kiện). Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy đăng ký, giấy phép thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 5: Chuyển kết quả cho bộ phận văn thư vào số văn bản đi và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị sở Khoa học và Công nghệ cấp lại
Trường hợp tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị mất hồ sơ gồm:
1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 08-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08;
2) Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất
Trường hợp tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị rách, nát hồ sơ gồm
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 08-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08;
b) Bản gốc giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 08-II/ATBXHN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy phép sử dụng máy X-Q trong y tế, mức thu 100.000đ/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS34
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17