Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS376
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Sở Nội vụ thẩm định 20 ngày.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội tiến hành tổ chức Đại hội quyết định về việc đổi tên Hội và sửa đổi Điều lệ của Hội sau đó chuyển hồ sơ xin đổi tên Hội theo quy định đến bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.
Bước 2: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép (hoặc không cho phép) về việc đổi tên hội
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị đổi tên Hội (nêu rõ lý lo, sự cần thiết phải đổi tên Hội);
Dự thảo điều lệ sửa đổi
Nghị quyết đại hội của Hội về việc đổi tên Hội
Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo Hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (danh sách kèm theo); Đối với người dự kiến đứng đầu Hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS376
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23