Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS377
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.
(Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ 15 ngày, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 15 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban vận động thành lập hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội gửi hồ sơ theo quy
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép (hoặc không cho phép) về việc thành lập hội
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Muốn thành lập Hội, những người sáng lập phải thành lập Ban vận động thành lập Hội và được cơ quan quản lý công nhận. Hội dự kiến thành lập phải có:
1. Mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.
2. Có điều lệ.
3. Có trụ sở.
4. Có đủ số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội.
5. Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: có ít nhất 50 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện có đơn đăng ký tham gia thành lập Hội.
- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: có ít nhất 20 công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện có đơn đăng ký tham gia thành lập Hội.
- Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 5 đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.
6. Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập Hội do chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.
7. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định cho phép thành lập Hội có hiệu lực, Ban vận động thành lập Hội phải tổ chức tiến hành đại hội thành lập Hội. Nếu quá thời hạn trên không tổ chức đại hội, thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tổ chức đại hội, ban vận động phải có văn bản xin gia hạn, thời gian gia hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời gian gia hạn mà không tổ chức đại hội thì quyết định cho phép thành lập Hội hết hiệu lực.
Đơn xin phép thành lập hội
Dự thảo điều lệ
Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (có danh sách kèm theo).
Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong toàn tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS377
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21