Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS378
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.
- Sở Nội vụ thẩm định 15 ngày.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức Hội có nhu cầu chia, tách; sáp nhập; hợp nhất gửi hồ sơ theo quy định đến bộ phận “một cửa” Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và nhận phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép (hoặc không cho phép) về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các quyền và nghĩa vụ của Hội chia tách sáp nhập, hợp nhất (trừ trường hợp tách Hội) được chuyển giao cho các hội mới. Đối với trường hợp tách hội, thì hội tách và hội thành lập mới do tách hội phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.
Tại mục 4, điều 25a NĐ 33:
- Thu hồi con dấu đối với các hội chia tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định ngay sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chia tách, sáp nhập, hợp nhất.
Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);
Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính);
Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính);
Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội;
Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);
Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà đất, nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội.
Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS378
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27