Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS381
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp. Trong đó:
- Sở Nội vụ thẩm định 15 ngày;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 15 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh có trụ sở đặt ở ngoài tỉnh Lào Cai, khi đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai gửi hồ sơ theo quy định đến UBND tỉnh và Sở Nội vụ tại bộ phận một cửa.
Bước 2: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện (trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do).
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả theo phiếu hẹn cho tổ chức tại bộ phận “một cửa”. (Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh về việc cho phép đặt văn phòng đại diện, hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Bộ Nội vụ và bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động).
Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện trong đó nêu rõ sự cần thiết đặt văn phòng đại diện;
Dự kiến nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;
Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện;
Bản sao quyết định thành lập hội, điều lệ hội.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đặt Văn phòng đại diện Hội trên địa bàn tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS381
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29