Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS382
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính Hội hoạt động.
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hồ sơ tại bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.
(Thời gian Sở Nội vụ thẩm định 7 ngày làm việc; Thời gian UBND tỉnh quyết định trong thời hạn 8 ngày).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh gửi hồ sơ xin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đến bộ phận “một cửa’ Sở Nội vụ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.
(Hội có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện, địa bàn xã gửi hồ sơ về Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện).
Bước 2: Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định cho phép (hoặc không cho phép) tổ chức đại hội nhiệm kỳ.
Bước 3: Sở Nội vụ trả kết quả tại bộ phận “một cửa” theo phiếu hẹn cho tổ chức, trong trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ;
Nghị quyết của Ban Chấp hành hội về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ;
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội
Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội (Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền).
Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hội - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS382
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]

0
25