Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS411
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” trực tiếp tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của các nhà đầu tư, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, và đầy đủ, chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn giải quyết và trả kết quả cho nhà đầu tư
Thời hạn giải quyết: Không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với việc xin cấp điều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư đã được điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Ban quản lý các Khu công nghiệp.
Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của nhà đầu tư; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ dự án; xem xét, xin ý kiến các ngành có liên quan
Bước 3: Ban Quản lý tổng hợp các ngành và hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ Dự án.
Bước 4: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo hướng dẫn và gửi lại Ban Quản lý
Bước 5: Ban Quản lý báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
- Báo cáo năng lực của nhà đầu tư.
-Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.
- Nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
Chứng chỉ quy hoạch
Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân
Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp
Báo cáo năng lực nhà đầu tư, bao gồm: Các tài liệu về tư các pháp lý; đăng ký kinh doanh; sơ đồ tổ chức bộ máy; nhân sự chủ chốt; về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án; năng lực tài chính trong đó cần kê khai báo cáo quyết toán/kiểm toán của doanh nghiệp trong vòng 3 năm gần nhất (trừ các doanh nghiệp mới thành lập). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sự chính các của các thông tin khai báo trên;
Nội dung: Điều chỉnh về nội dung nào thì phải có thuyết minh giải trình rõ lý do điều chỉnh và sự phù hợp, hiệu quả khi điều chỉnh; báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án hiện tại
Số bộ hồ sơ: 01 bộ đối với dự án điều chỉnh không làm thay đổi quy mô đầu tư, 06 bộ (01 bộ gốc) đối với dự án thay đổi quy mô đầu tư đến khi BQL trình UBND tỉnh xin cấp điều chỉnh Giấy CNĐT
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh).
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS411
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
30