Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS422
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả", nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
Bước 2: Phòng Kỹ thuật, Lao động và Môi trường kiểm tra hồ sơ và hoàn tất các thủ tục trình Lãnh đạo ban phụ trách ký cấp Giấy phép theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
Văn bản đồng ý về mặt chủ trương của UBND tỉnh cho chủ đầu tư lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
Bản sao hợp lệ các Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đơn vị đã đi vào hoạt động có các bản báo cáo tài chính.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ quy hoạch tại khu công nghiệp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS422
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35