Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS43-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Nếu nộp hồ sơ trước 15 giờ thì trả kết quả ngày trong ngày. Đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp đã được chỉnh lý và Giấy chứng nhận quyuền sử dụng đất kèm theo trang bổ sụng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức thế chấp hoặc bên nhận thế chấp nộp hồ sơ.
- Bộ phận "1 cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả
Giải quyết hồ sơ: Trong thời gian giải quyết Văn phòng ĐKQSD đất thực hiện các công việc sau đây:
- Xoá đăng ký trên Giấy chứng nhận và xoá đăng ký trong sổ Địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật;
- Chứng nhận việc xoá đăng ký giao dịch bảo đảm và Đơn yêu cầu xoá đăng ký
Trả kết quả cho tổ chức: Trả kết quả (Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận và trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí
Đơn đề nghị xoá đăng ký giao dịch bảo đảm (Mẫu số 03/XĐK)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);
Văn bản đồng ý xoá đăng ký giao dịch bảo đảm của người nhận bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xoá đăng ký là bên bảo đảm;
Trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/XĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 20.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27