Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS439
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính )
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nhu cầu cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” hoặc Văn phòng ĐKQSD đất hoặc Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả; Nếu không đủ thủ tục thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
Kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận bổ úng vào giấy chứng nhận.
Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định.
Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận đã cấp.
Trường hợp cấp đổi GCN đã cấp có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp đổi và giấy chứng nhận đã cấp kèm theo hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 15 nghị định số 88/2009/NĐ-CP.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính Thành phố Lào Cai 50.000 đồng/ hồ sơ; trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/ hồ sơ. Miễn nộp lệ phí cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Lào Cai được cấp GCN ở nông thôn thì không được miễn nộp lệ phí.
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Thành phố Lào Cai 50.000 đồng/ bộ hồ sơ; các huyện khác 20.000 đồng/ bộ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS439
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [11]
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác (Điều 14 NĐ số 88/2009/NĐ-CP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (Điều 15 NĐ số 88/2009/NĐ-CP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất (Điều 16 NĐ số 88/2009/NĐ-CP) - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là rừng trồng (Điều 17 NĐ số 88/2009/NĐ-CP) - Lào Cai
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Lào Cai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán - Lào Cai
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là chủ sử dụng đất - Lào Cai
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là chủ sử dụng đất - Lào Cai
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Lào Cai

0
30