Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS476
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Đoàn luật sư.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.
Bước 2: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư.
Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;
Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;
Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia nhập Đoàn luật sư - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS476
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [43]
Tiếp nhận hồ sơ miễn nhiệm công chứng viên trong trường hợp công chứng viên có nguyện vọng được miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế - Lào Cai
Công chứng hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Cấp bản sao văn bản công chứng - Lào Cai
Chuyển Đoàn luật sư - Lào Cai
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Hợp nhất công ty luật - Lào Cai
Sáp nhập công ty luật - Lào Cai
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh - Lào Cai
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Lào Cai
Ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư- Lào Cai
Chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư - Lào Cai
Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư - Lào Cai
Báo cáo của Đoàn luật sư - Lào Cai
Gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư - Lào Cai
Giải thể Đoàn luật sư trong trường hợp Đoàn luật sư không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư - Lào Cai
Thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam- Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Đăng ký tập sự hành nghề luật sư - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư này sang tổ chức hành nghề luật sư khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Lào Cai
Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư từ tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Lào Cai
Tạm ngừng việc tập sự hành nghề luật sư - Lào Cai
Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư - Lào Cai
Thay đổi luật sư hướng dẫn - Lào Cai
Báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Lào Cai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Lào Cai
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Lào Cai
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp - Lào Cai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Lào Cai
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Lào Cai
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Lào Cai
Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Lào Cai
Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Lào Cai
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản - Lào Cai
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Lào Cai
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên - Lào Cai

0
21