Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS51
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa".
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản thẩm định.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp ý kiến thẩm định của phòng chuyên môn, phối hợp phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản, UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để xác minh thực địa, thống nhất lập biên bản đề xuất giải quyết các thủ tục tiếp theo.
- Nếu đủ điều kiện, thông báo cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật. Trình UBND tỉnh quyết định cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản.
- Nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
Trả kết quả cho tổ chức: - Sau khi nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi các cơ quan liên quan.
- Trả kết quả (Giấy phép khai thác khoáng sản và Quyết định thuê đất) cho tổ chức, cá nhân và thu lệ phí.
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (theo mẫu)
Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, các nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo về hoạt động chế biến khoáng sản Mẫu số 25
Tải về
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản. Mẫu số 15
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép chế biến khoáng sản khi thừa kế 5.000.000đ/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS51
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25