Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-BS59
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa".
- Bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc Phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa và gửi ý kiến thẩm định kèm hồ sơ về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
- Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ làm văn bản thông báo cho chủ đầu tư để chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò khoáng sản
Trả kết quả cho tổ chức: Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh gửi cho các ban ngành liên quan và tổ chức trả lại giấy phép
Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03)
Báo cáo kết quả thăm đò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (Mẫu số 26)
Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò (Mẫu số 16)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản Mẫu số 26
Tải về
Đơn xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản. Mẫu số 03
Tải về
Mẫu bản đồ khu vực xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mẫu số 16
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản 1.000.000đ/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-BS59
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22