Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-014717-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt):
- Hồ sơ nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
- Hồ sơ qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả (Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt), Văn thư Sở đóng gói gửi trả kết quả qua đường bưu điện, có xác nhận của bưu điện.
Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30phút, chiều từ 13 giờ đến 16giờ 30phút hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân sản xuất rau, quả an toàn sau khi công bố có trách nhiệm:
a) Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc công bố của mình;
b) Chịu sự giám sát của Tổ chức chứng nhận hoặc thực hiện giám sát nội bộ để đảm bảo quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến phù hợp với VietGAP, quy trình chế biến chè an toàn;
c) Khi phát hiện chất lượng rau, quả, chè sản xuất, kinh doanh không phù hợp với công bố phải tiến hành ngay các biện pháp khắc phục, tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh; thu hồi sản phẩm không phù hợp đã thu hoạch, sơ chế, chế biến hoặc đang lưu thông trên thị trường.
Trường hợp không khắc phục được nguy cơ gây mất an toàn, phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chấm dứt hiệu lực Bản công bố.
Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo mẫu)
Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ
Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê (phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn của cơ sở)
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ
Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố sản phẩm rau, quả chè an toàn (Phụ lục 6)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (dựa trên kết quả đánh giá nội bộ) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-014717-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37