Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-017745-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xét cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu vì lý do nào đó mà không cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt, Chi cục kiểm lâm phải trả lời bằng văn bản.cho cá nhân, tổ chức xin cấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin cấp giấy phép vận chuyển dặc biệt, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng (số 02 Yên Thế, P.10 thành phố Đà Lạt).
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả (Giấy phép Vận chuyển đặc biệt) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn nằm tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.
Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, trao giấy phép VCĐB và hồ sơ bản gốc cho người đến nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận.
Thời gian nhận giấy phép (VCĐB+ hồ sơ bản gốc): Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt: trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản
Bản sao hợp pháp tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm xin cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Hoá đơn bán hàng, mẫu do Bộ Tài chính quy định; Biên bản kiểm tra xác nhận nguồn gốc lâm sản của Hạt Kiểm lâm sở tại; Hợp đồng kinh tế mua bán hàng giữa đơn vị chủ rừng và chủ lâm sản, hợp đồng kinh tế của cá nhân, tổ chức mua hàng nơi vận chuyển đến. Đối với động vật rừng và sản phẩm của chúng thì có bảng kê kèm theo).
Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 02 (bộ): 01: bộ gốc và 01 bộ sao công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng trong trường hợp vận chuyển ra ngoài tỉnh - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-017745-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30