Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-019588-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chủ rừng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định hồ sơ là 12 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thẩm định phê duyệt hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng để thực hiện các dự án đầu tư có liên quan đến rừng và đất Lâm nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng (số 02 Yên Thế , P.10 thành phố Đà Lạt).
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ).
Bước 3: Kiểm tra hiện trường. Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Chi cục Kiểm lâm gửi giấy mời tới đơn vị chủ đầu tư, chủ rừng, đơn vị thiết kế, Hạt kiểm lâm sở tại, Ủy ban nhân dân huyện cùng cán bộ Chi cục Kiểm lâm tham gia kiểm tra hiện trường và kết quả kiểm kê hiện trạng cùng lập biên bản kiểm tra hiện trường. Nêú hiện trường đúng với hồ sơ đề nghị thì biên bản là một cơ sở để thẩm định. Trường hợp sai sót so với hồ sơ đề nghị thì được ghi vào biên bản và yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung cho đúng với thực tế và nộp lại kết quả sửa đôỉ bổ sung cho Chi cục làm cơ sở thẩm định.
Bước 4: Tổ chức, các nhân trực tiếp nhận kết quả (văn bản thẩm định) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm.
Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, trao Văn bản thẩm định và Hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng cho người đến nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận.
Thời gian nhận văn bản thẩm định + hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Tờ trình của chủ rừng hay nhà đầu tư đề nghị thẩm định phê duyệt (Bản chính)
Chủ trương đầu tư (Bản sao công chứng)
Hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng và bản đồ do tư vấn lập (có xác nhận chủ rừng, chủ đầu tư) hoặc do đơn vị chủ rừng lập (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng để thực hiện các dự án đầu tư có liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-019588-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24