Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-021533-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Nông nghiệp cấp huyện
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu đưa cơ sở mới thành lập vào hoạt động phải đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y với Chi cục Thú y Lâm Đồng, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các điều kiện theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Thú y Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt):
- Nộp hồ sơ trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ có đầy đủ về thành phần và số lượng, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30phút, chiều từ 13 giờ đến 16giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ).
Bước 3: Kiểm tra điều kiện vệ sinh: Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y Lâm Đồng cử kiểm dịch viên phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở theo quy định. Lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định.
- Nếu cơ sở đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Chi cục Thú y tiến hành cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (có giá trị trong 02 năm) theo mẫu quy định.
- Nếu cơ sở không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y thì chủ cơ sở tổ chức sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt, yêu cầu và đề nghị kiểm tra lại và có biên bản xác nhận.
Trước khi thời hạn của giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hoặc trường hợp cơ sở tạm ngưng hoạt động từ 03 tháng trở lên. Khi hoạt động trở lại phải đăng ký trước ít nhất 15 ngày với Chi cục Thú y để kiểm tra lại điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở.
Bước 4: Khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra lại của chủ cơ sở, Chi cục Thú y phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp cấp huyện tiến hành kiểm tra lại và xác định đã khắc phục những nội dung đề nghị khắc phục bằng biên bản và làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận
Bước 5: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặt tại Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng:
Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, viết biên lai thu phí, lệ phí và thu tiền, trao giấy chứng nhận, yêu cầu người đến nhận ký nhận.
Thời gian nhận kết quả (Giấy chứng nhận): Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30 phút, chiều từ 13giờ đến 16giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Địa điểm của cơ sở chăn nuôi phải theo quy hoạch, cách xa khu dân cư, công trình công cộng, đường giao thông chính, nguồn gây ô nhiễm;
b) Bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định;
c) Khu vực chăn nuôi phải có nơi xử lý chất thải, nơi nuôi cách ly động vật, nơi vệ sinh, khử trùng tiêu độc cho dụng cụ chăn nuôi, nơi mổ khám, xử lý xác động vật;
d) Lối ra vào khu chăn nuôi phải được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua;
đ) Nơi sản xuất, chế biến và kho chứa thức ăn chăn nuôi phải cách biệt với nơi để các hoá chất độc hại.
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng)
Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí kiểm tra vệ sinh (theo mục 4.6 của Quyết định 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài Chính - kèm theo Biểu mục thu phí).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-021533-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33