Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-025184-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 22 Pateur – Phường 4 – Đà Lạt, Lâm Đồng:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định
Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cấp phù hiệu, sổ nhật trình cho các xe đăng ký
Bước 3: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h00 đến 16h30), trừ ngày lễ, tết
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải
Văn bản đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu của đơn vị kinh doanh vận tải (theo mẫu phụ lục 5)
Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp phù hiệu (trừ trường hợp xe chạy tuyến cố định đề nghị cấp phù hiệu lần đầu)
Bản sao “Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của những xe có trong danh sách
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục 5: Giấy đăng ký mở tuyến vận tải hành khách cố định
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay thế xe khai thác tuyến dưới 1000Km - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-025184-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25