Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-025211-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc đối với xe buýt, 02 ngày làm việc đối với xe tuyến cố định kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận (đối với xe buýt sau 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Giao thông vận tải không có ý kiến thì được coi như đã chấp thuận việc ngừng khai thác tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.
Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản chấp thuận (đối với xe buýt sau 8 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Giao thông vận tải không có ý kiến thì được coi như đã chấp thuận việc ngừng khai thác tuyến của doanh nghiệp, hợp tác xã).
Bước 3: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h30 đến 17h00), trừ ngày lễ, tết.
- Đối với ngừng khai thác tuyến:
+ Văn bản đề nghị ngừng khai thác (đối với xe tuyến cố định phải theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải)
- Đối với giảm tần suất chạy xe trên tuyến
+ Văn bản đề nghị giảm tần suất chạy xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị giảm tần suất chạy xe
Tải về
Văn bản đề nghị ngừng khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ngừng khai thác tuyến, giảm tần suất chạy xe trên tuyến - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-025211-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
42