Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-025226-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố theo đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố bến xe hàng vào khai thác. Trường hợp khi kiểm tra thực tế bến xe hàng không đạt yêu cầu Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.
- Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn ngay cho người nộp làm lại hồ sơ hoặc gửi văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Nộp qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng quy định, công chức tiếp nhận thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Bước 2: Tổ chức kiểm tra, bến xe hàng đáp ứng các tiêu chí yêu cầu kỹ thuật quy định thì ra quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác nếu không đáp ứng thì thông báo bằng văn bản với đơn vị đề nghị không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Bước 3: Doanh nghiệp, Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc Sở GTVT gửi qua đường bưu điện.
- Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả đối với người nộp trực tiếp.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7h00 đến 11h30; chiều 13h30 đến 17h00), trừ ngày lễ, tết.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bến xe hàng phải được xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Xem trong bảng tại tệp đính kèm.
Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải);
Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng;
Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định;
Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
Tải về
Yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng đưa vào khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-025226-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18