Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-025313-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó giám đốc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận thông báo hoạt động dịch vụ chuyển phát
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xin Xác nhận thông báo họat động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh nộp hồ sơ tới Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông theo thành phần hồ sơ
Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ xin Xác nhận thông báo họat động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh của tổ chức, nếu đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu hẹn và chuyển bộ phận chuyên môn (Phòng Bưu chính Viễn thông) xem xét giải quyết; chưa đủ thành phần hồ sơ, yêu cầu tổ chức bổ sung
Bước 3: Phòng chuyên môn thấy chưa đạt yêu cầu thì tham mưu cho Lãnh đạo Sở có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung các tài liệu cần thiết theo quy định (thời gian thực hiện không quá 05 làm việc và chỉ đuợc yêu cầu 01 lần) để tiếp tục xem xét.
Đạt yêu cầu thì tham mưu trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản.
Bước 4: Bộ phận một cửa vào số công văn và trả kết quả cho tổ chức sau khi tổ chức nộp lệ phí (nếu có) cho thủ quỹ cơ quan
Văn bản thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát theo mẫu
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ
Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo họat đông kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Tải về
Mẫu văn bản thông báo họat động kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Tải về
Mẫu văn bản xác nhận thông báo họat động kinh doanh dịch vụ chuyển phát
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thông báo họat động kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-025313-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21