Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-028107-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cha, me, hoặc người giám hộ của học sinh có nhu cầu chuyển trường viết đơn xin chuyển trường gửi đến hiệu trưởng trường học sinh đang học
Bước 2: Hiệu trưởng trường học sinh đang học xem xét cấp giấy giới thiệu chuyển trường và cho PHHS rút hồ sơ, học bạ của học sinh
Bước 3: Cha, me, hoặc người giám hộ của học sinh có nhu cầu chuyển trường nộp hồ sơ, học bạ, giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cho hiệu trưởng nhà trường nơi đến
Bước 4: Hiệu trưởng nhà trường nơi học sinh xin chuyển đến tiếp nhận hồ sơ; có ý kiến đồng ý tiếp nhận nếu hồ sơ đầy đủ thủ tục, đảm bảo điều kiện chuyển trường theo quy định
Bước 5: Cha, me, hoặc người giám hộ của học sinh có nhu cầu chuyển trường nộp hồ sơ xin chuyển trường về Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
Bước 6: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ, xem xét, giải quyết cấp giấy giới thiệu chuyển trường
Bước 7: Cha, mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh có nhu cầu chuyển trường trực tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp toàn bộ hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi học sinh chuyển đến
Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản chính)
Giấy khai sinh (bản sao)
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng)
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nơi đi cấp
Bản sao Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn, hoặc Quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến đối với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác
Giấy xác nhận của chính quyển địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-028107-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19