Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-055533-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị kế hoạch tổ chức lớp học, Sở ban hành văn bản thông báo tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn viên, Cộng tác viên Thể dục Thể thao (trong thông báo ghi rõ đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức lớp tập huấn)
Bước 2: Tiếp nhận danh sách học viên: Tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, số 05 Hồ Tùng Mậu – thành phố Đà Lạt (hạn nộp hồ sơ được quy định rõ trong thông báo)
Bước 3: Tổng hợp danh sách và kiểm tra hồ sơ: Các đơn vị tham dự lớp học gửi danh sách về Tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, số 05 Hồ Tùng Mậu – Đà Lạt để tổng hợp (Danh sách phải có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi làm việc).
Lưu ý: Trường hợp là cá nhân muốn tham gia lớp học phải có chứng nhận của địa phương nơi cư trú và phải có những văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp học mới được tham gia lớp học.
Bước 4: Tổ chức lớp học và kiểm tra sát hạch:
- Ban tổ chức tiến hành tổ chức lớp học theo kế hoạch;
- Kiểm tra sát hạch: Khi lớp học đã hoàn thành thời gian tập huấn ban tổ chức lớp học tiến hành kiểm tra (cả lý thuyết và thực hành) để đánh gia đúng trình độ chuyên môn của các học viên.
Giấy khai sinh (bản sao)
Chứng minh nhân dân (bản sao công chứng)
Văn bằng chứng chỉ (bản sao công chứng)
Giấy đăng ký lớp học ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc cơ quan đang công tác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận Hướng dẫn viên, Cộng tác viên Thể dục Thể thao - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-055533-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thể thao
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36