Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-058006-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế thành phố, thị xã)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Bước 3: Chủ trang trại nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực.
Cán bộ trả kết quả thu lại giấy biên nhận hồ sơ và yêu cầu người nhận ký nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Có giá trị hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm đạt năm mươi triệu đồng trở lên.
b) Có quy mô sản xuất như sau:
- Đối với trang trại trồng trọt (đất liền vùng, liền khoảnh): Có diện tích trang trại 03 ha trở lên đối với cây hàng năm và 05 ha trở lên đối với cây lâu năm; riêng trang trại trồng hồ tiêu thì chỉ cần quy mô 0,5 ha trở lên; trang trại lâm nghiệp phải có quy mô 10 ha trở lên.
- Đối với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm:
+ Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò …) sinh sản, lấy sữa có thường xuyên 10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên 50 con trở lên.
+ Chăn nuôi tiểu gia súc (lợn, dê …) sinh sản thường xuyên 20 con trở lên đối với lợn và 100 con trở lên đối với dê, cừu và gia súc khác, chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt có thường xuyên 200 con trở lên.
+ Chăn nuôi gia cầm có thường xuyên 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).
- Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản (diện tích mặt nước liền vùng, liền khoảnh): Phải có diện tích mặt nước từ 02 ha trở lên. Riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp (nuôi thâm canh có áp dụng công nghệ cao) thì mức tối thiểu là 01 ha diện tích mặt nước.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu đính kèm)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại cũ và các tài liệu liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng trang trại
Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (có mẫu đính kèm), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã nơi trang trại đang hoạt động
Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu tóm tắt kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại
Tải về
Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-058006-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
51