Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-062902-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện Các Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương (nơi có khoảng sản) và chủ sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; thời gian thực hiện 01 ngày.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, Phòng TNKS-Nước xem xét, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Phòng sẽ tham mưu cho lãnh đạo Sở có thông báo cho chủ đơn biết để điều chỉnh, bổ sung hoặc có văn bản trả lời để chủ đơn biết khu vực đó không được gia hạn để hoạt động khoáng sản
Bước 3: Trong thời hạn mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng TNKS – Nước tổ chức đoàn kiểm tra liên Ngành gồm đại diện các phòng thuộc Sở có liên quan và đại diện Ủy ban nhân dân địa phương, chủ đầu tư kiểm tra thực tế khu vực thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân để lập biên bản Liên Ngành. Nội dung biên bản thể hiện rõ về hiện trạng khu vực thăm dò, các vấn đề về môi trường, môi sinh và an toàn lao động trong hoạt động thăm dò; khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục ...và kết luận việc khu vực nói trên có được tiếp tục thăm dò hay không được tiếp tục thăm dò.
Bước 4: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm tra Liên Ngành, Phòng TNKS-Nước sẽ thẩm định tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc gia hạn giấy phép hoặc không gia hạn giấy phép
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức, cá nhân nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận ký nhận vào sổ theo dõi và trao quyết định gia hạn giấy phép. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Thời gian trả kết quả theo phiếu nhận hồ sơ (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định).
Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu)
Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục
Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.
Trong trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản được tiếp tục hoạt động đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (phụ lục 23)
Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (mẫu số 03)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản : 1.000.000đ . (bằng 50% mức thu cấp phép)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-062902-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24