Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-063504-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện các phòng thuộc Sở có liên quan và Đại diện các Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương (nơi có khoáng sản), chủ sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (theo quy định tại Nghị định số 160/2005/NĐ–CP, ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; thời gian thực hiện 01 ngày.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, Phòng TNKS-Nước xem xét, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, phòng sẽ tham mưu cho lãnh đạo Sở có công văn thông báo cho chủ đơn biết
Bước 3: Trong thời hạn mười ba (13) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng TNKS–Nứơc tổ chức đoàn kiểm tra liên Ngành gồm đại diện các phòng thuộc Sở có liên quan và đại diện Ủy ban nhân dân địa phương, chủ đầu tư kiểm tra thực tế khu vực xin tiếp tục quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân để lập biên bản Liên Ngành. Nội dung biên bản thể hiện rõ về hiện trạng khu vực tiếp tục quyền khai thác khoáng sản, các vấn đề về môi trường, môi sinh và an toàn lao động trong hoạt động khai thác; các nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản...
Bước 4: Trong thời hạn chín (09) ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm tra Liên Ngành, Phòng TNKS–Nước sẽ thẩm định tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép tiếp tục quyền khai thác khoáng sản
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức, cá nhân nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy phép. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Thời gian trả kết quả theo phiếu nhận hồ sơ (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định).
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản
Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chúng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kê quyền khai thác khoáng sản
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước của tổ chức được thừa kế
Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.
Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đã cấp.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (mẫu số 11)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tiếp tục quyền khai thác khoáng sản 2.000.000 đồng/01 giấy phép (bằng 50% mức thu cấp phép)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-063504-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20