Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-063520-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện các phòng thuộc Sở có liên quan và Đại diện các Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương (nơi có khoáng sản), chủ sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (theo quy định tại Nghị định số 160/2005/NĐ–CP, ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Văn bản đồng hoặc không đồng ý về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường V/v cho phép hoặc không cho lập hồ sơ thực hiện bước II
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; thời gian thực hiện 01 ngày.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, Phòng TNKS- Nước sẽ chủ trì mời đại diện các Phòng thuộc Sở có liên quan, đại diện các Ngành liên quan và Địa phương (nơi xin chế biến khoáng sản), chủ sử dụng đất, chủ đầu tư kiểm tra thực tế khu vực chủ đơn xin chế biến khoáng sản và lập biên bản kiểm tra Liên Ngành. Nội dung biên bản thể hiện rõ vị trí địa lý nơi đặt nhà máy, nhà xưởng; nguồn nguyên liệu chế biến; công nghê, thiết bị, sản lượng, sản phẩm… các điều kiện về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, môi trường, nguồn gốc đất đai nơi đặt nhà nhà máy, nhà xửơng ... và kết luận việc đồng ý hoặc không đồng ý để khu vực này được chế biến khoáng sản.
Bước 3: Trong thời hạn chín (9) ngày làm việc, Phòng TNKS- Nước tham mưu cho lãnh đạo sở đề nghị chủ đầu tư lập hồ sơ xin chế biến khoáng sản theo quy định để thực hiện bước II (nếu đủ điều kiện) nộp về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc văn phòng Sở hoặc có văn bản không đồng ý.
Trường hợp phải xin chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian được cộng thêm mười lăm (15) ngày làm việc: Sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc lập hợp hồ xin chế biến khoáng sản được thực hiện theo quy định tại bước II.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức, cá nhân nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và yêu cầu người nhận ký nhận vào sổ theo dõi và trao văn bản đồng ý hoặc không đồng ý về chủ trương của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Thời gian trả kết quả theo phiếu nhận hồ sơ (trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định).
Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu)
Bản sao (công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề khai thác, chế biến khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chế biến khoáng sản (mẫu số 12)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận chủ trương lập hồ sơ cấp giấy phép chế biến khoáng sản (bước I) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-063520-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31