Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-064996-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan ngành lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân địa phương nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa liên thông
Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc (không tính thời gian trích đo địa chính) theo quyết định số 3194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và 30 ngày theo Nghị định số 181/NĐ-CP
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Khi nhận đủ hồ sơ, ngay sau ngày kế tiếp phòng Đăng ký Đất đai chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thực địa (nếu cần thiết); lập biên bản kiểm tra xác minh thực địa. Biên bản phải đề nghị cụ thể Trung tâm thông tin - đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp bản đồ trích đo hoặc trích lục hồ sơ địa chính.
- Trong thời hạn (07) ngày Trung tâm thông tin - đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (được gia hạn thêm 10 ngày ) khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính chuyển đến phòng Đăng ký Đất đai để thẩm định.
- Trong thời hạn (06) ngày kể từ ngày nhận được bản trích lục, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Đăng ký Đất đai thẩm định hồ sơ tham mưu cho lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
- Văn thư sở chuyển hồ sơ đến VP. Ủy ban nhân dân tỉnh và nhận hồ sơ từ VP. Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian 03 ngày (đi - đến).
- Sau khi có kết quả, hồ sơ được luân chuyển theo đường văn thư, văn thư sở nhận từ VP. Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 3: Tổ chức sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo phiếu hẹn, phải xuất trình phiếu hẹn nhận kết quả, Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Tổ chức sử dụng đất nhận kết quả, thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Tài nguyên Môi trường theo phiếu chuyển thông tin địa chính do Trung tâm TT&ĐKQSD đất cung cấp đến, cơ quan tài chính xác định giá đất của loại đất sau khi chuyển mục đích, được nộp tại kho bạc Nhà nước nơi có đất.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5, điều 50 Luật Đất đai (nếu có)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt, thỏa thuận hoặc văn bản khác có giá trị tương đương
Các giấy tờ khác liên quan (nếu có – không bắt buộc)
Hồ sơ kiểm kê hiện trạng tài nguyên rừng đã được thẩm định của Sở Nông nghiệp & PTNT
Văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ đối với rừng phòng hộ cảnh quan môi trường do Chính phủ xác lập
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu 11/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai, mức thu 20.000 đồng trên 01 hồ sơ
Thu phí thẩm định bằng giá trị 10 % phí trích đo địa chính nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/ 1 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích từ đất có rừng phòng hộ cảnh quan môi trường sang mục đích không phải lâm nghiệp - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-064996-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36