Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-065066-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện một cửa liên thông
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (không kể thời gian trích đo địa chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày Phòng Đăng ký Đất đai phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra xác minh thực địa (nếu cần thiết); Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Thông tin – đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (gia hạn thêm 10 ngày) đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; Viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến Phòng Đăng ký Đất đai thẩm định.Trong thời hạn hai (02) ngày Phòng Đăng ký Đất đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Văn thư sở chuyển hồ sơ đến VP. Ủy ban nhân dân tỉnh và nhận hồ sơ từ VP. Ủy ban nhân dân tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường, thời gian 02 ngày (đi - đến).
Sau khi có kết quả, hồ sơ được luân chuyển theo đường văn thư, văn thư sở nhận từ VP. Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trả kết quả theo phiếu hẹn.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:
Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 04/ĐK)
Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất qui định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất Đai (nếu có), cụ thể như sau:
- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;
- Giấy tờ hợp pháp về hiến tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;
- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
- Các loại giấy tờ khác có liên quan về nguồn gốc đất đai.
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo quy định tại điều 49, 51, 52, 53 và 55 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ)
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đất của tổ chức đó (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tự rà soát theo hiện trạng (mẫu số 07/ĐK)
Tải về
Đơn xin cấp giấy theo mẫu 04a/ĐK
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 100.000 đồng cho 01 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo công nhận quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-065066-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29