Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-066265-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận Văn bản chấp thuận; Biên bản thẩm định gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu gia hạn giấy phép họat động đo đạc và bản đồ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển bộ hồ sơ cho Phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (01 ngày); Thời hạn 05 ngày Phòng Đăng ký Đất đai có trách nhiệm thẩm định với trình tự như sau:
- Thẩm định tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định 01 ngày;
- Thẩm định về năng lực trang thiết bị, lực lượng tham mưu cho lãnh đạo sở lập biên bản thẩm định theo mẫu số 04 ban hành kèm theo quy chế Đăng ký và cấp giấy phép họat động đo đạc và bản đồ, thời gian thực hiện 04 ngày.
Bước 3: Thông qua biên bản thẩm định, hai bên ký xác nhận, thời gian thực hiện 01 ngày.
Biên bản thẩm định được lập thành 03 bộ, 01 bộ gởi về Cục Đo đạc và Bản đồ kèm hồ sơ xin cấp giấy phép, 01 bộ giao cho tổ chức đăng ký, 01 bộ lưu tại Sở Tài nguyên & Môi trường.
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 07 kèm theo quy chế đăng ký và cấp phép họat động đo đạc và bản đồ
Báo cáo tình hình họat động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giáy phép theo Mẫu số 6 kèm theo quy chế đăng ký và cấp phép họat động đo đạc và bản đồ
Giấy phép họat động đo đạc và bản đồ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-066265-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
67