Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-066279-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng; Bản đăng ký họat động đo đạc và bản đồ theo mẫu 01 Quy chế đăng ký và cấp giấy phép họat động đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu đăng ký họat động đo đạc và bản đồ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn Phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển bộ hồ sơ cho Phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (01 ngày); Thời hạn 01 ngày Phòng Đăng ký Đất đai có trách nhiệm thẩm định, tham mưu cho lãnh đạo sở xác nhận vào bản đăng ký họat động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 01 ban hành kèm theo quy chế Đăng ký và cấp giấy phép họat động đo đạc và bản đồ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo phiếu hẹn trả kết quả đăng ký cho tổ chức sau khi đã được lãnh đạo sở xác nhận.
Bản đăng ký họat động đo đạc và bản đồ được lập thành 02 bộ, 01 bộ gởi cho tổ chức đăng ký, 01 bộ lưu tại Sở Tài nguyên & Môi trường.
Bản đăng ký họat động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo quy chế Đăng ký và cấp giấy phép họat động đo đạc và bản đồ
Giấy phép họat động đo đạc và bản đồ (nếu có)
Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của công chứng Nhà nước (trường hợp đăng ký các nội dung không phải cấp giấy phép họat động đo đạc bản đồ theo Điều 10 quy chế đăng ký và cấp giấy phép họat động đo đạc và bản đồ)
Hồ sơ năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (bằng chuyên môn của người đứng đầu tổ chức và người chịu trách nhiệm về kỹ thuật của tổ chức đó)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký họat động đo đạc và bản đồ (có mẫu kèm theo - Mẫu số 01).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-066279-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18