Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-066593-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Thông tin – Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin – Đăng ký Quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 04 ngày làm việc: 01 ngày nhận hồ sơ tại văn thư chuyển cho lãnh đạo Trung tâm xét duyệt, chuyển phòng chức năng thực hiện; 02 ngày phòng chức năng thu thập thông tin thực hiện kiểm tra, chuyển lãnh đạo ký đóng dấu, chuyển kế toán Trung tâm tính phí; 01 ngày làm thủ tục tài chính tại văn phòng Trung tâm và nhận sản phẩm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đồ, hồ sơ địa chính trích lục có xác nhận của Trung tâm Thông tin
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Văn phòng Trung tâm Thông tin – Đăng ký QSDĐ.
Đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước khi có nhu cầu trích lục bản đồ, bản đồ và thông tin địa giới hành chính phục vụ cho các mục đích thì liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Thông tin – Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.
Bước 2: Xét duyệt hồ sơ: Văn thư trung tâm chuyển cho Giám đốc Trung tâm xét duyệt, chuyển cho các Phòng chức năng thực hiện
Bước 3: Phòng lưu trữ thực hiện nếu là trích lục bản đồ và bản đồ địa giới hành chính dạng giấy.
- Phòng khai thác xử lý thông tin thực hiện nếu trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất ban đầu hoặc trích lục bản đồ ở dạng số.
- Khi các phòng chúc năng thực hiện xong chuyển cho nhân viên kiểm tra xác nhận, lập thủ tục bàn giao chuyển lại cho Giám đốc ký đóng dấu.
Bước 4: Thu phí, trả kết quả: Sau khi thực hiện xong các bước trên hồ sơ chuyển cho kế toán trung tâm làm thủ tục thu phí; nhận kết quả tại văn thư Trung tâm
Đơn xin trích lục trong đó ghi rõ nôi dung xin trích lục bản đồ, bản đồ địa giới hành chính có chữ ký và dấu của giám đốc
Các hồ sơ giấy tờ có liên quan đến khu đất, thửa đất xin trích lục
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí trích lục, theo quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [9]
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao - Lâm Đồng
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức - Lâm Đồng
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Lâm Đồng
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Lâm Đồng
Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng - Lâm Đồng
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai - Lâm Đồng
TTHC đang xem
Trích lục bản đồ địa chính; Trích lục bản đồ địa giới hành chính; Trích lục hồ sơ thửa đất - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-066593-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27