Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-073585-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thuế; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian chủ sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt;
Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến phòng Tài nguyên & Môi trường trong trường hợp phải cấp mới;
Lập phiếu cung cấp thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với những trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; cán bộ trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí khai thác và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính).
Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay; người nhận thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - dùng cho trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất - dùng cho trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
Bản phô tô hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất
Văn bản nhận tài sản thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất
Di chúc (nếu có) của người để lại di sản
Đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất
Văn bản phân chia tài sản thừa kế (nếu có)
Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế (nếu có)
Bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật (nếu có)
Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trừ trường nhận thừa kế giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (trừ trường hợp nhận thừa kế giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí trước bạ nhà đất: 0,5%.
Phí khai thác: bằng 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-073585-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30