Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-077620-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tư pháp cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; trường hợp yêu cầu chứng thực trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ; đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, nộp tại Phòng Tư pháp cấp huyện.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức phải hướng dẫn để công dân bổ sung đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Bước 2: - Công chức của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ, đối chiếu bản sao với bản chính và ký chứng thực.
- Trong trường hợp từ chối chứng thực, người thực hiện chứng thực phải giải thích rõ lý do bằng văn bản cho người yêu cầu chứng thực.
Bước 3: - Công dân nhận kết quả tại Phòng Tư pháp và nộp lệ phí theo qui định; trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người nộp hồ sơ thì phải có giấy ủy quyền và xuất trình Chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sao:
- Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.
- Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.
- Bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.
- Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.
- Bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.
- Giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Xuất trình bản chính các giấy tờ, văn bản
Bản sao cần chứng thực (là số bản sao cần chứng thực )
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đối với hai trang đầu thu 2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bảnc
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [307]
Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công tác chuyên môn trong các cơ sở Y, y học cổ truyền tư nhân - Lâm Đồng
Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Giới thiệu địa điểm dự án đầu tư (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Lâm Đồng
Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư (trường hợp chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác) - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ đầu tư là cá nhân - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, một trong các thành viên góp vốn là tổ chức - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, các bên liên doanh là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành viên góp vốn là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chủ sở hữu doanh nghiệp là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành viên góp vốn là tổ chức - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, một trong các bên liên doanh là tổ chức - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh, thành viên góp vốn là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa các nhà đầu tư là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gắn với đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, gắn với đăng ký hoạt động của chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các thành viên tham gia góp vốn là cá nhân - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại, sáp nhập thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, các thành viên góp vốn là tổ chức - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại, thành lập doanh nghiệp liên doanh, các bên liên doanh là cá nhân - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, bên mua lại thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án, các bên liên doanh là cá nhân - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bên mua lại là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành lập chi nhánh để thực hiện dự án - Lâm Đồng
Đăng ký đầu tư trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, bên mua lại là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc công ty cổ phần thành lập chi nhánh - Lâm Đồng
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc Công ty cổ phần, hoặc Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế, bên nhận chuyển nhượng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành lập chi nhánh để tiếp tục triển khai dự án đầu tư - Lâm Đồng
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế, bên nhận chuyển nhượng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh thành lập chi nhánh để tiếp tục triển khai dự án đầu tư - Lâm Đồng
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư, thành viên góp vốn là cá nhân - Lâm Đồng
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án đầu tư, một trong các bên liên doanh là tổ chức - Lâm Đồng
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dự án một trong các thành viên góp vốn là tổ chức - Lâm Đồng
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án, bên nhận chuyển nhượng thành lập doanh nghiệp liên doanh để thực hiện dự án đầu tư, các bên liên doanh là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành viên góp vốn là tổ chức - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành viên góp vốn là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa các nhà đầu tư là cá nhân - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động của chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Thẩm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với đăng ký hoạt động của chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh - Lâm Đồng
Giới thiệu địa điểm đầu tư dự án vốn trong nước - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động - Lâm Đồng
Cấp bản sao từ sổ gốc - Lâm Đồng
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Lâm Đồng
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản - Lâm Đồng
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư - Lâm Đồng
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư - Lâm Đồng
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lâm Đồng
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Lâm Đồng
Công bố Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - Lâm Đồng
Cho phép Đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo - Lâm Đồng
Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo - Lâm Đồng
Xác nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hiến máu chữ thập đỏ - Lâm Đồng
Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn - Lâm Đồng
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật - Lâm Đồng
Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Lâm Đồng
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học do hết hạn - Lâm Đồng
Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm - Lâm Đồng
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động (lần đầu) cho các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG - Lâm Đồng
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép xây dựng công trình - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép lao động - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Lâm Đồng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Lâm Đồng
Đăng ký thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Đăng ký thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận của chi nhánh, Văn phòng đại diện - Lâm Đồng
tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Lâm Đồng
Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Lâm Đồng
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Lâm Đồng
Gia hạn lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép Bưu chính - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Lâm Đồng
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính - Lâm Đồng
Chấp thuận phạm vi ranh giới để lập hồ sơ giao, cho thuê đất - Lâm Đồng
Giao đất không thu tiền sử dụng đất - Lâm Đồng
Giao đất có thu tiền sử dụng (không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) - Lâm Đồng
Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án - Lâm Đồng
Cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá thuê quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Lâm Đồng
Thẩm định cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Lâm Đồng
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình xây dựng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu cây lâu năm) - Lâm Đồng
Tách thửa hoặc hợp thửa đất (đối với Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Lâm Đồng
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sát nhập tổ chức, chuyển đổi công ty - Lâm Đồng
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng
Trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác - Lâm Đồng
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Lâm Đồng
Giám định vết thương còn sót - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng - Lâm Đồng
Xác nhận hồ sơ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Lâm Đồng
Giải quyết di chuyển hồ sơ, chế độ của người có công với cách mạng - Lâm Đồng
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Giao đất cho tổ chức để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chứng nhận quyền sử dụng đất) an ninh quốc phòng - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ sở tôn giáo trường hợp công nhận quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng) đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức quy định tại Điều 140 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” - GSP - trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu (không áp dụng cho cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc) - Lâm Đồng
Thay đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị mất; bị hư hỏng; bị thu hồi do chứng chỉ hành nghề cấp không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật - Lâm Đồng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị thu hồi do người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức liên tục trong 2 năm liên tiếp; không đủ sức khỏe hành nghề; đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc chuyên môn theo quy định của tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến khám chữa bệnh hoặc mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự - Lâm Đồng
Cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, sáp nhập - Lâm Đồng
Cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm cơ sở hành nghề khám chữa bệnh - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề Dược - Lâm Đồng
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Lâm Đồng
Cấp phiếu tiếp nhận đăng ký hội thảo thuốc - Lâm Đồng
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Lâm Đồng
Nhận thuốc phi mậu dịch - Lâm Đồng
Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm - Lâm Đồng
Công bố sản phẩm mỹ phẩm - Lâm Đồng
Công bố hợp chuẩn - Lâm Đồng
Công bố hợp quy - Lâm Đồng
Đề nghị trợ cấp xã hội cho người khuyết tật - Lâm Đồng
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng - Lâm Đồng
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng - Lâm Đồng
Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Lâm Đồng
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi - Lâm Đồng
Hỗ trợ chi phí mai táng cho người cao tuổi - Lâm Đồng
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Lâm Đồng
Giải quyết mai táng phí đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - Lâm Đồng
Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng - Lâm Đồng
Xác nhận hồ sơ và giải quyết trợ cấp cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Lâm Đồng
Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng
Thực hiện trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế - Lâm Đồng
Thực hiện trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra: nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa mà phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra: nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa mà phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Lâm Đồng
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Lâm Đồng
Thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Lâm Đồng
Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế mà chưa đăng ký - Lâm Đồng
Cấp đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp cho quân nhân - Lâm Đồng
Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Lâm Đồng
Thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp di dời công trình - Lâm Đồng
Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài (cấp trung học cơ sở) - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Trường hợp công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh) - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần:Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua; trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn - Lâm Đồng
Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi - Lâm Đồng
Đưa người nghiện ma túy, người chưa thành niên nghiện ma túy vào chữa trị bắt buộc tại trung tâm cai nghiện - Lâm Đồng
Chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm trồng trọt được sản xuất phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi - Lâm Đồng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng - Lâm Đồng
Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng - Lâm Đồng
Xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam" đối với cá nhân trong ngành Giao thông vận tải - Lâm Đồng
Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) - Lâm Đồng
Cho phép sử dụng lại thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) - Lâm Đồng
Cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Cho phép tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ - Lâm Đồng
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ - Lâm Đồng
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực - Lâm Đồng
Tiếp đoàn nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế - Lâm Đồng
Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - Lâm Đồng
Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ lần đầu - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động trường hợp người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động trường hợp người nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại - Lâm Đồng
Cấp giấy phép lao động trường hợp người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép lao động trường hợp Giấy phép lao động hết hạn - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động bị mất; giấy phép lao động bị hỏng; thay đổi số hộ chiếu; nơi làm việc ghi trên giấy phép lao động đã được cấp thành “Thủ tục cấp lại giấy phép lao động trường hợp bị mất, bị hỏng; hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc” - Lâm Đồng
Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Campuchia - Lào - Việt Nam - Lâm Đồng
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia - Lâm Đồng
Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình theo thẩm quyền - Lâm Đồng
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam - Lâm Đồng
Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông - Lâm Đồng
Cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Lâm Đồng
Tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe mô tô, xe ba bánh (A1, A2, A3) - Lâm Đồng
Tổ chức sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô, máy kéo (hạng A4, B1, B2, C, D, E, F) - Lâm Đồng
Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép lái xe bị mất - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xe tập lái - Lâm Đồng
Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn - Lâm Đồng
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Lâm Đồng
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Lâm Đồng
Xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ - Lâm Đồng
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp - Lâm Đồng
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng