Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-090407-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật, nộp tại Phòng Nội vụ (cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người đến nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp hồ sơ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện để họp xét.
Sau khi có kết quả họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện làm việc với cơ quan liên quan thống nhất nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Phòng Nội vụ trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết biết lý do.
Bước 3: Sau khi có quyết định khen thưởng, Phòng Nội vụ báo cho đơn vị trình khen biết; đến nhận kết quả tại Phòng Nội vụ.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đơn vị đăng ký thi đua, chỉ đạo các phong trào thi đua theo quy định.
Thời gian nộp hồ sơ: Cờ thi đua của Chính phủ, hạn cuối cùng nộp hồ sơ về Phòng Nội vụ vào ngày 15 tháng 01 hằng năm , riêng ngành Giáo dục - Đào tạo hạn cuối vào ngày 15 tháng 7.
Tờ trình của đơn vị trình Ủy ban nhân dân cấp huyện
Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (có mẫu đính kèm)
Bản sao các quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng đính theo hồ sơ đề nghị khen thưởng
Nếu là đơn vị trong các doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng phải có thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của đơn vị của Cục thuế tỉnh
Số bộ hồ sơ: 05 bản thành tích chi tiết -30 bản tóm tắt thành tích;
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng ( mẫu số 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị xét tặng “ Cờ thi đua của Chính phủ” - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-090407-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
34