Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-090681-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con.
- Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con không được ủy quyền cho người khác làm thay.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và nội dung hồ sơ: tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn bằng văn bản để công dân bổ sung theo đúng quy định.
Bước 2: Công chức UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, trình ký quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con và ghi vào sổ đăng ký. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con thì thông báo cho công dân biết.
Bước 3: - Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã; người nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.
- Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định pháp luật, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ.
Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết
Tờ khai theo mẫu đính kèm;
Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
Giấy khai sinh bản chính hoặc bản sao của người con;
Các giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).
Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký; Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của người nhận hoặc người được nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha, mẹ, người giám hộ nhận mẹ, cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)
Tải về
Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)
Tải về
Tờ khai về việc nhận con
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 15.000 đồng/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-090681-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24