Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-110730-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó, thời gian giải quyết hồ sơ của Sở Xây dựng là 30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng (Số 21 - 23, Lê Hồng Phong - Đà Lạt).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và thành phần, nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, chỉnh sửa theo đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Bước 2: - Hồ sơ đủ điều kiện để thẩm định: Sở Xây dựng phát hành văn bản thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.
- Hồ sơ không đủ điều kiện để thẩm định: Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư biết rõ lý do và trả lại hồ sơ.
Bước 3: Sở Xây dựng trình hồ sơ đã thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt
Bước 4: Chủ đầu tư mang biên nhận hồ sơ đến ký nhận hồ sơ đã được phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Lâm Đồng.
Thời gian trao trả hồ sơ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: 02 bản chính
Văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp huyện vùng quy hoạch: 02 bản chính
Văn bản của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho phép lập quy hoạch xây dựng: 02 bản sao
Nhiệm vụ quy hoạch (được lập theo nội dung quy định tại Nghị định 08/2005 ngày 24/01/2005 của Chính phủ): 03 bản chính
Phương án khảo sát địa hình (trong trường hợp có khảo sát địa hình): 03 bản chính
Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực dự kiến quy hoạch: 03 bản chính
Văn bản hoặc biên bản lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan và chính quyền đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch về nội dung nhiệm vụ xin quy hoạch: 03 bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ không thuộc vốn ngân sách - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-110730-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20