Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-113835-TT-BS05
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các điều kiện theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt)
- Hồ sơ nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định
- Hồ sơ qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ
Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30 phút, chiều từ 1giờ đến 16giờ 30 phút, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)
Bước 3: Nhận kết quả thẩm định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng
Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, trao kết quả (quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận) và yêu cầu người đến nhận ký nhận hoặc Văn thư gửi trả kết quả qua đường bưu điện, có xác nhận của Bưu điện nếu tổ chức yêu cầu
Thời gian nhận kết quả: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 16giờ 30 phút, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cục Chăn nuôi thành lập Hội đồng gồm đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét đánh giá, chỉ định Tổ chức chứng nhận
Tổ chức được chỉ định chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong phải đáp ứng các điều kiện sau
+ Có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá, chứng nhận VietGAHP
+ Có nhân viên đánh giá đạt trình độ đại học trở lên về chuyên ngành chăn nuôi, thú y và có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chứng nhận từ ba năm trở lên; có chứng chỉ đào tạo VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong do Cục Chăn nuôi cấp
+ Có quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, kiểm tra, cấp, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận VietGAHP cho sản phẩm cụ thể mà Tổ chức thực hiện chứng nhận theo quy định của Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Các tổ chức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457-2004 hoặc ISO/IEC Guide 65: 1996 được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận
Trường hợp Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động tại 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chỉ định Tổ chức chứng nhận
Trường hợp Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động tại 02 tỉnh, thành phố trở lên thì Cục Chăn nuôi là cơ quan chỉ định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định
Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP
Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm, ong (VietGAHP) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-113835-TT-BS05
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28