Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-113935-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh và bộ phận một cửa một cửa liên thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế Lâm Đồng
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ): Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 ngày; Cục thuế 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định ( thành phần hồ sơ được niêm yết công khai và biểu mẫu đính kèm cấp cho doanh nghiệp)
Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 02 – Trần Hưng Đạo – Đà Lạt:
Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận và giấy báo thu lệ phí giao cho công dân; Nếu thành phần hồ sơ không đạt thì hướng dẫn để công dân bổ sung và nộp lại hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.
Thời gian tiếp nhận Sáng 7h 30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h 30 từ thứ 2 đến thứ bảy ( trừ các ngày nghỉ lể theo quy định).
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế tỉnh tiến hành thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế. Trong quá trình thẩm định hồ sơ giữa hai cơ quan nếu nội dung hồ sơ không đạt theo quy định thì cơ quan đó thông báo cho công dân bằng văn bản gửi theo đường bưu điện để công dân chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Công dân là người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian trả kết quả Sáng 7h 30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h 30 từ thứ 2 đến thứ bảy (trừ các ngày nghỉ lể theo quy định).
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Dự thảo điều lệ công ty có đủ chữ ký của các thành viên Công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông đối với công ty CP và ngừời đại diện theo pháp luật của công ty
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty sáp nhập và công ty bị sáp nhập
Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế
Danh sách thành viên Công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông đối với công ty CP
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên hoặc cổ đông
Hợp đồng sát nhập công ty
Theo quy định của điều 150 luật doanh nghệp thành phần hồ sơ còn kèm theo.
+ Biên bản họp hội đồng thành viên Công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP công ty về việc sát nhập công ty.
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, Giám đốc (Tổng giám đốc); thành viên hội đồng quản trị; hội đồng thành viên; chủ tịch công ty và các chức danh quản lý khác đối với các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế Phụ Lục I
Tải về
Danh sách thành viên Công ty theo phụ lục II-1 đối với công ty TNHH hoặc Danh sách cổ đông theo phụ lục II-2 đối với công ty CP
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo phụ lục II-1 đối với công ty TNHH hoặc theo phụ lục I-3 đối với công ty CP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 200.000,0 đồng/ 01 lần cấp
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn vào một công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn khác - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-113935-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31