Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG- 114371-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng hoặc nộp qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
- Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận giao cho người nộp hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ không đạt, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trong quá trình thẩm định nếu nội dung hồ sơ không đạt phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư (gửi theo đường bưu điện) để chủ đầu tư chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ
Bước 3: - Chủ đầu tư trực tiếp đến nộp lại phiếu biến nhận hồ sơ, bản chính Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh cũ và nhận Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi chủ sở hữu công ty đã góp đủ vốn vào công ty như đã cam kết
Bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Điều lệ công ty chuyển đổi có nội dung quy định tại Điều 22, Luật Doanh nghiệp
Danh sách thành viên có nội dung quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 23 Luật Doanh nghiệp và phần vốn góp tương ứng của mỗi thành viên
Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty
Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân của người góp vốn huy động thêm là cá nhân; bảo sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác đối với trường hợp nhận góp vốn thêm là tổ chức
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty đề nghị chuyển đổi
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh/hoặc đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đầu tư)
Tải về
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với dự án đầu tư (Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG- 114371-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23