Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-123360-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức Hội chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng- Số 08 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì thông báo cho tổ chức xin chia, tách Hội bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Sở Nội vụ lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Bước 3: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định, kết quả gửi về cho tổ chức theo đường bưu điện
Tờ trình về việc chia, tách Hội
Nghị quyết chia, tách Hội
Dự thảo điều lệ hoạt động của các Hội sau khi chia tách
Dự kiến phương hướng hoạt động của các Hội sau khi chia tách
Danh sách hội viên của từng hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chia, tách tổ chức Hội - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-123360-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33