Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-123375-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của Hội khi xin giải thể mà không có đơn khiếu nại
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức Hội chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng- Số 08 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế tiến hành thẩm định hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì thông báo cho tổ chức xin giải thể Hội bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Sau khi có thông báo kết thúc việc xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh tóan nợ mà không có khiếu nại, Sở Nội vụ có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định cuối cùng đối với hồ sơ xin giải thể Hội.
Bước 3: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giải thể Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh gởi Quyết định cho tổ chức xin giải thể Hội bằng đường bưu điện
Đơn đề nghị giải thể Hội
Nghị quyết giải thể Hội
Bản kê khai tài sản, tài chính
Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ
Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) của Hội cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tự giải thể Hội - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-123375-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28