Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-131183-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ; Đối với hợp đồng, giao dịch có tình tiết phức tạp thì thời hạn công chứng không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng)
Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thuê quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản đó.
Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-131183-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24