Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-131249-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ; Đối với hợp đồng, giao dịch có tình tiết phức tạp thì thời hạn công chứng không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (nếu có); Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người yêu cầu công chứng làm lại theo đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Chuyên viên Phòng Công chứng đánh máy theo nội dung yêu cầu công chứng và chuyển lại cho Công chứng viên, trực tiếp giải quyết hồ sơ công chứng và tiến hành xác minh, giám định (nếu có). Trường hợp không thể công chứng thì thông báo lý do cho người yêu cầu công chứng biết.
Công chứng viên cho nguời yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc công chứng viên đọc cho nguời yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp nguời yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì ký vào từng trang của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Công chứng viên trả toàn bộ hồ sơ cho người yêu cầu công chứng.
Bước 3: Người yêu cầu công chứng chuyển hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đến bàn kế toán - thủ quĩ để nộp phí và đóng dấu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và nhận lại hợp đồng.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Ngân hàng đã soạn thảo hoặc người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng)
Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó.
Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 100.000.000 đồng 100.000
Phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
Phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng 1.000.000 + 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá
Phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch từ trên 5.000.000.000 đồng 3.800.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-131249-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31