Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-131524-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ; Đối với hợp đồng, giao dịch có tình tiết phức tạp thì thời hạn công chứng không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. (Thời gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy ủy quyền được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.
- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (nếu có); Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người yêu cầu công chứng làm lại theo đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: - Chuyên viên Phòng Công chứng đánh máy theo nội dung yêu cầu công chứng và chuyển lại cho Công chứng viên, trực tiếp giải quyết hồ sơ công chứng và tiến hành xác minh, giám định (nếu có). Trường hợp không thể công chứng thì thông báo lý do cho người yêu cầu công chứng biết.
- Công chứng viên cho nguời yêu cầu công chứng tự đọc dự thảo giấy ủy quyền hoặc công chứng viên đọc cho nguời yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp nguời yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo giấy ủy quyền thì ký vào từng trang của giấy ủy quyền. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang giấy ủy quyền; Công chứng viên trả toàn bộ hồ sơ cho người yêu cầu công chứng.
Bước 3: Người yêu cầu công chứng chuyển giấy ủy quyền đến bàn kế toán - thủ quĩ để nộp phí và đóng dấu giấy ủy quyền và nhận lại hợp đồng.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)
Giấy ủy quyền (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng)
Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của giấy ủy quyền liên quan đến tài sản đó;
* Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
phí công chứng giấy ủy quyền 20.000 đồng/1 trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [183]
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lâm Đồng
Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược - Lâm Đồng
Thẩm định, phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường - Lâm Đồng
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường - Lâm Đồng
Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường - Lâm Đồng
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc đối tượng thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lâm Đồng
Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường/ phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung thuộc đối tượng không thẩm định cùng báo cáo đánh giá tác động môi trường - Lâm Đồng
Kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung cải tạo phục hồi môi trường - Lâm Đồng
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cấp lần đầu hoặc cấp lại - Lâm Đồng
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi - Lâm Đồng
Thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Lâm Đồng
Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Lâm Đồng
Bổ sung hộ tịch - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh) - Lâm Đồng
Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi - Lâm Đồng
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi - Lâm Đồng
Xác định lại dân tộc - Lâm Đồng
Xác định lại giới tính - Lâm Đồng
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Lâm Đồng
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận - Lâm Đồng
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản - Lâm Đồng
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với quy mô <30.000 m3/ngày đêm với trường hợp nuôi trồng thủy sản, với quy mô <3000 m3/ngày đêm với trường hợp khác và các trường hợp xả thải dưới 5 m3/ ngày đêm nhưng có hóa chất độc hại) - Lâm Đồng
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với công trình lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/giây (< 2m3/s); để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/giây (< 2m3/s); để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (Giấy phép khai thác nước mặt và Giấy phép khai thác nước dưới đất) - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (với quy mô < 30.000 m3/ngày đêm với trường hợp nuôi trồng thủy sản, với quy mô < 3000 m3/ngày đêm với trường hợp khác và các trường hợp xả thải dưới 5 m3/ ngày đêm nhưng có hóa chất độc hại) - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (do mất, hư hỏng) - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng dưới 3000m3/ngày đêm) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô - Lâm Đồng
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Lâm Đồng
Gia hạn Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình - Lâm Đồng
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép xây dựng công trình - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép lao động - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Lâm Đồng
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất; bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại (đối với Tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Lâm Đồng
Tách thửa hoặc hợp thửa đất (đối với Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Lâm Đồng
Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Thẩm định bản đồ trích đo địa chính - Lâm Đồng
Thẩm định hồ sơ hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án - Lâm Đồng
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Lâm Đồng
Chấp thuận phạm vi ranh giới để lập hồ sơ giao, cho thuê đất - Lâm Đồng
Giao đất không thu tiền sử dụng đất - Lâm Đồng
Giao đất có thu tiền sử dụng (không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất) - Lâm Đồng
Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án - Lâm Đồng
Cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá thuê quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) - Lâm Đồng
Thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Lâm Đồng
Thẩm định cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu công trình xây dựng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận bổ sung quyền sở hữu cây lâu năm) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Đất hoặc đất và tài sản của nhà nước bán đấu giá) - Lâm Đồng
Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Xóa góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sát nhập tổ chức, chuyển đổi công ty - Lâm Đồng
Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai - Lâm Đồng
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án - Lâm Đồng
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ; đổi tên do thành lập doanh nghiệp tư nhân; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận - Lâm Đồng
Đăng ký biến động khi chuyển nhượng dự án có sử dụng đất - Lâm Đồng
Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Lâm Đồng
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất; bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (thực hiện kể từ ngày thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp) - Lâm Đồng
Tách thửa hoặc hợp thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (thực hiện kể từ ngày thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp) - Lâm Đồng
Hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Lâm Đồng
Giao đất cho tổ chức để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chứng nhận quyền sử dụng đất) an ninh quốc phòng - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ sở tôn giáo trường hợp công nhận quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu rừng trồng) đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng) đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức quy định tại Điều 140 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” - GSP - trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu (không áp dụng cho cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc) - Lâm Đồng
Trả lại chứng chỉ hành nghề dược - Lâm Đồng
Thay đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề Dược - Lâm Đồng
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hư hỏng, rách nát, hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận GPP “thực hành tốt nhà thuốc” - Lâm Đồng
Đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” - Lâm Đồng
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Lâm Đồng
Đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản - Lâm Đồng
Đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” - Lâm Đồng
Cấp phiếu tiếp nhận đăng ký hội thảo thuốc - Lâm Đồng
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Lâm Đồng
Nhận thuốc phi mậu dịch - Lâm Đồng
Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm - Lâm Đồng
Công bố sản phẩm mỹ phẩm - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề Vắc xin, sinh phẩm Y tế - Lâm Đồng
Cấp bản sao từ sổ gốc - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Lâm Đồng
Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Lập hồ sơ đề nghị trợ cấp tiền tuất cho thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân của người có công với cách mạng từ trần - Lâm Đồng
Thực hiện trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra: nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa mà phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra: nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có dự án đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa mà phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Lâm Đồng
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Lâm Đồng
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh - Lâm Đồng
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: trường hợp sửa đổi thông tin đăng ký - Lâm Đồng
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: trường hợp Bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp di dời công trình - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình - Lâm Đồng
Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Đăng ký lại việc khai tử - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh (Trường hợp công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh) - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi tỷ lệ vốn góp, Đăng ký vốn điều lệ công ty cổ phần do phát hành cổ phần chào bán - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần:Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua; trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế - Lâm Đồng
Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần và ngược lại - Lâm Đồng
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Lâm Đồng
Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lâm Đồng
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp - Lâm Đồng
Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề - Lâm Đồng
Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân - Lâm Đồng
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Lâm Đồng
Thẩm định đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Lâm Đồng
TTHC đang xem
Công chứng giấy ủy quyền - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-131524-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26