Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-131702-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; Đối với việc cấp bản sao phức tạp không quá ba ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng được cấp tại Phòng công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.
Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn (nếu có); Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Người yêu cầu công chứng làm lại theo đúng quy định.
Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Bước 2: Chuyên viên Phòng Công chứng chuyển yêu cầu cấp bản sao cho Công chứng viên trực tiếp giải quyết và tiến hành xác minh, giám định (nếu có). Trường hợp không thể cấp bản sao thì thông báo lý do cho Người yêu cầu công chứng biết.
Trong trường hợp cấp được bản sao thì chuyển cho bộ phận lưu trữ lấy hồ sơ gốc chuyển sang cho công chứng viên kiểm tra và có trách nhiệm sao y từ hồ sơ gốc chuyển cho người yêu cầu.
Bước 3: Người yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng đưa đến bàn kế toán - thủ quĩ nộp phí, đóng dấu và nhận lại bản sao.
Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng
Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu
Số bộ hồ sơ:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 5.000đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 3.000đ nhưng tối đa không quá 100.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [159]
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng - Lâm Đồng
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh; thành phố - Lâm Đồng
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khác tỉnh, thành phố - Lâm Đồng
Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất - Lâm Đồng
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Lâm Đồng
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Lâm Đồng
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Lâm Đồng
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Lâm Đồng
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Lâm Đồng
Thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Đồng
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư và thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư - Lâm Đồng
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định tòa án, trọng tài - Lâm Đồng
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Lâm Đồng
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư - Lâm Đồng
Đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) - Lâm Đồng
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Lâm Đồng
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Lâm Đồng
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá - Lâm Đồng
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Lâm Đồng
Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư - Lâm Đồng
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư - Lâm Đồng
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình không theo tuyến - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ - Lâm Đồng
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình - Lâm Đồng
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Lâm Đồng
Cấp Giấy xác nhận Quảng cáo thuốc thú y - Lâm Đồng
Đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật - Lâm Đồng
Kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm ra khỏi địa bàn cấp tỉnh - Lâm Đồng
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi - Lâm Đồng
Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) - Lâm Đồng
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Lâm Đồng
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm hết hạn) - Lâm Đồng
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dung trong chăn nuôi - Lâm Đồng
Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dung trong chăn nuôi - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống thủy sản, đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống thủy sản, đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy - Lâm Đồng
Phê duyệt dự án hoặc phương án cánh đồng lớn - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy dựa trên kết quả đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố phân bón hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh - Lâm Đồng
Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm nông lâm thủy sản - Lâm Đồng
Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - Lâm Đồng
Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới - Lâm Đồng
Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Lâm Đồng
Cấp phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Lâm Đồng
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Lâm Đồng
Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi 01 tỉnh) - Lâm Đồng
Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức - Lâm Đồng
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Lâm Đồng
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Lâm Đồng
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Lâm Đồng
Giao nộp gấu cho nhà nước - Lâm Đồng
Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Lâm Đồng
Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề - Lâm Đồng
Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam - Lâm Đồng
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị thu hồi do người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức liên tục trong 2 năm liên tiếp; không đủ sức khỏe hành nghề; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc chuyên môn theo quy định của tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến khám chữa bệnh hoặc mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự - Lâm Đồng
Cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, sáp nhập - Lâm Đồng
Cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm cơ sở hành nghề khám chữa bệnh - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - Lâm Đồng
Công bố Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe - Lâm Đồng
Cho phép Đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo - Lâm Đồng
Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo - Lâm Đồng
Xác nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hiến máu chữ thập đỏ - Lâm Đồng
Cho phép người hành nghề tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn - Lâm Đồng
Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn, bán lẻ dược liệu - Lâm Đồng
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn, bán lẻ dược liệu - Lâm Đồng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn dược liệu; bán lẻ dược liệu - Lâm Đồng
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn dược liệu; bán lẻ dược liệu - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"-GSP- trường hợp đăng ký tái kiểm tra - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu) - Lâm Đồng
Cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu) - Lâm Đồng
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu) - Lâm Đồng
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu) - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm - Lâm Đồng
Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược - Lâm Đồng
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược - Lâm Đồng
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt phân phối thuốc”(GDP) - Lâm Đồng
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học - Lâm Đồng
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp - Lâm Đồng
Nhận thuốc phi mậu dịch - Lâm Đồng
Công bố sản phẩm mỹ phẩm - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"-GSP- trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu (không áp dụng cho cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc) - Lâm Đồng
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Lâm Đồng
Đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi tên chủ cơ sở; thay đổi tên cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhưng không thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Lâm Đồng
Cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy/ xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Lâm Đồng
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Lâm Đồng
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ - Lâm Đồng
Thi tuyển công chức - Lâm Đồng
Xét tuyển công chức - Lâm Đồng
Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức - Lâm Đồng
Thi nâng ngạch công chức - Lâm Đồng
Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng - Lâm Đồng
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên - Lâm Đồng
Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” - Lâm Đồng
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo - Lâm Đồng
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Lâm Đồng - Lâm Đồng
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C - Lâm Đồng
Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C - Lâm Đồng
Cấp/ cấp lại (trường hợp Chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/ cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng - Lâm Đồng
Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) - Lâm Đồng
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Lâm Đồng
Đăng ký, công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với cá nhân, tổ chức trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép - Lâm Đồng
Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Lâm Đồng
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Lâm Đồng
Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng - Lâm Đồng
Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ dự toán khảo sát quy hoạch, nhiệm vụ dự toán của đồ án quy hoạch và nhiệm vụ, dự toán đồ án thiết kế đô thị - Lâm Đồng
Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại - Lâm Đồng
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh - Lâm Đồng
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Lâm Đồng
Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Lâm Đồng
Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài - Lâm Đồng
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư - Lâm Đồng
Cấp mới chứng chỉ Môi giới Bất động sản - Lâm Đồng
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) - Lâm Đồng
Thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường trung cấp - Lâm Đồng
Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Lâm Đồng
Đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với doanh nghiệp - Lâm Đồng
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp - Lâm Đồng
Xác nhận doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng - Lâm Đồng
Hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho lao động - Lâm Đồng
Xếp hạng doanh nghiệp có vốn nhà nước - Lâm Đồng
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội - Lâm Đồng
Cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật - Lâm Đồng
Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật - Lâm Đồng
Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết - Lâm Đồng
Xác nhận hồ sơ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Lâm Đồng
Giải quyết tuất liệt sĩ đối với thân nhân liệt sĩ - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác - Lâm Đồng
Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ - Lâm Đồng
Giám định vết thương còn sót - Lâm Đồng
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Lâm Đồng
Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi - Lâm Đồng
Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc nghi công” - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến - Lâm Đồng
Giải quyết chế độ ưu đãi cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế” - Lâm Đồng
Giải quyết di chuyển hồ sơ, chế độ của người có công với cách mạng - Lâm Đồng

0
35