Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-132151-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài thêm 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Lâm Đồng số 20 Pastuer, Đà Lạt;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại hồ sơ theo đúng quy định;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.
- Khi nộp hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con người nhận và người được nhận phải có mặt. Trong trường hợp con chưa thành niên thì mẹ hoặc cha làm thủ tục nhận cha hoặc mẹ cho con (không chấp nhận việc nộp hồ sơ nhận cha, mẹ, con qua người thứ ba )
Bước 2: - Phòng Hành chính Tư pháp lập thông báo niêm yết trình lãnh đạo Sở ký thông báo niêm yết. Niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong vòng 15 ngày liên tục tại Sở Tư pháp, đồng thời có công văn đề nghị UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc niêm yết công khai tại UBND cấp xã, phường, thị trấn trong vòng 15 ngày liên tục;
- Phòng Hành chính Tư pháp thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp có nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự, hoặc giấy tờ trong hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con thì Phòng Hành chính tư pháp đề xuất lãnh đạo Sở tiến hành xác minh, kể cả phỏng vấn các đương sự hoặc yêu cầu họ bổ sung giấy tờ cần thiết;
- Hết thời hạn thông báo niêm yết, Phòng Hành chính Tư pháp tham mưu trình Lãnh đạo Sở xem xét chuyển đến UBND tỉnh quyết định về việc nhận cha, mẹ, con;
- Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy Quyết định nhận cha, mẹ, con và chuyển lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để trả cho đương sự
Bước 3: - Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;
- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định;
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết
Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con
Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ
Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con
Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 1.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-132151-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20